Adwokat a radca prawny
14 wrz 2019

Adwokat a radca prawny

Post by Redaktor

Dość często zdarza się, że przy problemie prawnym i potrzebie konsultacji pojawia się dylemat, związany z wyborem odpowiedniego przedstawiciela zawodu prawniczego, który będzie w stanie udzielić nam pomocy prawnej w wystarczającym zakresie. Czym więc różni się adwokat od radcy prawnego?

Adwokat

Zawód adwokata cieszy się w Polsce dużą estymą. Jednym z powodów są niewątpliwie godne zarobki, które przysługują specjalistom w tej dziedzinie. Z tego względu rodzice tak chętnie widzieliby swoje dzieci w zawodach prawniczych. Podstawą regulującą wykonywanie świadczeń przez adwokata jest Prawo o adwokaturze z 1982r. Wspomniany akt prawny określa zarówno zakres obowiązków jakie spoczywają na adwokacie, ale również są podstawą do uzyskania tegoż tytułu. Adwokat oferuje pomoc pozasądową oraz sądową w pełnym zakresie. W pierwszym przypadku jest to: udzielanie informacji oraz wyjaśnień w formie stosowania prawa, opinie oraz konsultacje prawne, porady prawne, sporządzanie aktów prawnych, rokowania oraz zastępstwo prawne. W postępowaniu sądowym adwokat może natomiast świadczyć zastępstwo procesowe przed wszelkimi sądami w pełnym zakresie ( z wyjątkiem Urzędu Patentowego RP). Co warto podkreślić na adwokacie spoczywa przymus adwokacki, który powoduje, iż jest odpowiedzialny za wykonywanie określonych czynności procesowych za stronę postępowania przed sądem. Wybierając adwokata mamy pewność, że będzie nam w stanie pomóc w jak najszerszym zakresie.

Radca prawny

Podstawą do wykonywania zawodu radcy prawnego jest w Polsce ustawa z 1982r o radcach prawnych. Na jej podstawie przedstawiciel tego zawodu posiada możliwość świadczenia pomocy prawnej ( sądowej oraz pozasądowej) w pełnym zakresie. Rok 2015 był przełomowy dla zwiększenia uprawnień i od tej pory radcowie prawni mogą występować w charakterze obrońcy w sprawach z kodeksu karnego. Należy jednak podkreślić, że takie uprawnienie przysługuje tylko radcom prawnym, którzy wykonują swój zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej ( nie w stosunku pracy). Od 2007r. radca prawny może być przedstawicielem w sprawach rodzinnych.

Podsumowanie

Z powyższego opisu charakterystyki uprawnień tych dwóch zawodów pokrewnych wynika, że w obecnym umocowaniu prawnym różnica pomiędzy adwokatem a radcą prawnym jest stosunkowo niewielka. Jest to dobra wiadomość dla wielu klientów, którzy nie posiadają specjalistycznej wiedzy prawniczej. Obecnie każdy z wymienionych przedstawicieli zawodów będzie w stanie udzielić pełnego zakresu pomocy ( warto pamiętać o warunkach jakie musi spełnić radca prawny). Zasadne pozostają wątpliwości o konieczności istnienia tych zawodów rozdzielnie.

0 Comments

Leave a Comment